LA TRACA MANRESA
LA TRACA MANRESA

AVIS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la “Ley 34/2002, de 11 de julio”, de serveis a la societat de la informació i Comerç Electronic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa:

Denominació social:

LA TRACA MANRESA

Número de identificació fiscal:

39311954D

Domicili social

PL DE LA PAU , 7

08650 SALLENT

Correu Electronic :

latracam@yahoo.es

web www.latracamanresa.net

www.facebook.com/latracamanresa

Telèfon : 938722096

Fax: 938722096

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa LA TRACA MANRESA amb caràcter
informatiu i per us personal dels usuaris. A través d’aquest Avis legal, es pretén
regular l’accés i l’ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web
i els usuaris. Accedint a aquest lloc s’accepten els següents termes i
condicions:

-       
L’accés a aquest lloc web és responsabilitat
exclusiva dels usuaris.

-       
El simple accés a aquest lloc web no suposa emprendre
cap tipus de relació comercial entre LA TRACA MANRESA i l’usuari.

-       
L’accés i la navegació en aquest lloc web
suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús ,
que s’hi reflexin en el seu contingut.

-       
El titular del lloc web pot oferir serveis o
productes que podrien estar sotmesos a
unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin,
complementin , i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals se
n’informarà a l’usuari en cada cas concret.

 

  Horari Sant Joan (Juny)

DE DILLUNS  A DIVENDRES

 10.00h a 13.00

 17.00h a 20.30h

 

DISSABTES 

 10.00h a 13.30h

 

LA TRACA MANRESA


Saclosa, 42

PLAÇA CATALUNYA

08240 MANRESA

Tel. i fax 93 872 20 96

latracam@yahoo.es

facebook.com/latracamanresa